• akstore baner

Dobrodošli u AK Store

Savremena poslovna politika svake uspešne kompanije zahteva brzo i precizno donošenje odluke i rad na više polja delovanja. Takav način rada zahteva timski rad. Jedno od važnijih polja delovanja je rad računovodstvenog sektora i poreskih savetnika. Veoma je važno da taj tim bude visoko profesionalan, iskusan u revizijskim, poreskim i finansijskim poslovima. Takav tim, spreman da odgovori svim izazovima i preprekama u svom domenu, osigurava stabilnost i sigurnost poslovanja svakoj kompaniji.

Više od dvadeset godina naš tim radi, uči, napreduje i tako stvara visoki standard rada pružajući svojim klijentima usluge visokog nivoa, poštujući, pre svega, sve njihove potrebe, zahteve i rokove.

Posetom naše veb stranice zavirili ste u ono što mi nudimo. Nadamo se da ćete u našoj agenciji pronaći uspešnog poslovnog saradnika.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.

Iskreno Vaša,

Sofija Živković, vlasnica

Sofija signature

UPIT ZA CENU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Naše usluge

Računovodstvene usluge

Računovodstvo i knjigovodstvo

AK Store svoje usluge računovodstva i knjigovodstva prilagođava poslovnim potrebama svakog klijenta, poštujući njegove potrebe, zahteve koji variraju i menjaju se od klijenta do klijenta. Trudimo se da uspostavimo čvrste i iskrene odnose sa svojim klijentima, kako bi saradnja bila dugoročna i uspešna.

Transferne cene

Izrada studija o transfernim cenama

Slobodno možemo da kažemo da su transferne cene na vrhu svih poreskih i finansijskih pitanja današnjice. Naš tim u Srbiji pruža usluge transfernih cena za poreske obveznike u Srbiji i transakcije sa njihovim povezanim licima u inostranstvu i drugim pravnim licima.

Porezi

Poresko planiranje

Poreska strategija i planiranje su jedan od važnijih delova poslovnog planiranja, kako na međunarodnom nivou tako i na nivou pojedinačnih država. AK Store primenjuje znanja iz oblasti poreskog sistema na konkretnu delatnost kompanije sa ciljem planiranja obaveza, bilo da je u pitanju Ad hoc ili permanentno planiranje.

Cash Flow

Izveštaj o tokovima gotovine je zakonom propisan finansijski izveštaj koji pruža informacije o prilivima i odlivima gotovine po osnovu poslovnih, investicionih i aktivnosti finansiranja u toku jednog perioda. Metodologija sastavljanja ovog izveštaja vrši se u skladu sa MRS 7.

Savetodavne usluge

Svaka kompanija, bilo lokalnog ili čak globalnog nivoa, ima svoju osobenost i složenost određenih potreba. AK Store stručni savetodavni tim nudi multikvalifikovana rešenja za sve Vaše poslovne obaveze i probleme. Nudimo paletu naših usluga u složenim segmentima savremenog poslovanja: usluge interne revizije i specijalne istrage usklađenosti poslovanja.

Interna revizija

AK Store je specijalizovan za obavljanje interne revizije u skladu sa MSP i izveštavanje prema MSFI. Članovi našeg osoblja za reviziju su visoko kvalifikovani, bogatog iskustva koje svojim sistemskim pristupom omogućava klijentu da poveća vrednost poslovanja i proizvede pozitivne efekte po kompaniju.

Izveštavanje

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja stvorili su bitan uslov za kvalitetno finansijsko izveštavanje. Određeni nivo u finansijskom izveštavanju doprinosi privlačenju investicija i unapređenje privrede. Eksterno finansijsko izveštavanje je veoma važan segment računovodstvenog informacionog sistema kompanije.